Get Adobe Flash player

profesionální řešení vašich staveb  


ZEPOS RS s.r.o. - netfirmy.czVodohospodářské stavby - netfirmy.czLOGO

 

Zepos RS s.r.o.

Historie a součastnost: 

zepos1

 Firma vznikla transformací stavebního střediska firmy Triga s.r.o. Lomnice n.P., které se zabývalo pracemi ve stavebnictví od roku1991. Firma provádí veškeré zemní práce při výstavbě průmyslových a obytných objektů, vodních nádrží, ČOV, úpravě vodních toků a nádrží, výstavbě inženýrských sítí, dále provádí specializované zemní práce kráčejícími bagry v nepřístupném terénu , vodních tocích, lesních porostech a lyžařských areálech

 

 Na klíč dodává:

zepos2

- objekty vodohospodářských staveb,úpravy vodních toků včetně podélného i příčného opevnění a vodní  nádrže včetně napouštěcích a vypouštěcích zařízení

- inženýrské sítě

- gabionové konstrukce opěrných zdí

- objekty dopravních staveb, rekonstrukce a výstavbu komunikací,   malých okružních křižovatek, parkovišť, chodníků, zpevněné plochy včetně souvisejících objektů odvodnění opěrných monolitických zdí a zdí 

- zakládání občanských a průmyslových staveb

- stavby průmyslových objektů, sportovišť

- demoliční práce včetně odvozu suti velkoobjemovými vozidly

                                                         - nízkotlaké injektáže

 Dále provádí silniční nákladní dopravu, dopravu kontejnery, jeřábnické práce, půjčování zemních a stavebních strojů a malé mechanizace, zámečnické práce v rámci dodávky stavebních objektů. 

Kvalita práce:

je zajištěna kvalifikací a praxí technických pracovníků i dělnických profesí. Za poslední tři roky nebyly na práce provedené naší firmou uplatněny ze strany objednatelů žádné reklamace.