Vodohospodářské stavby

Provádíme vodohospodářské stavby z oboru úpravy toků a nádrží včetně odstranění sedimentu a výstavby doprovodných objektů jako jsou výpustné zařízení, příčné a podélné objekty výpustné objekty, hráze, limnigrafy.