Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu a kanalizace v ul. Karla Čapka

Předmětem stavby byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Karla Čapka v Lomnici nad Popelkou a zároveň rozdělení dešťových a splaškových vod.

V rámci této akce jsme vybudovali, 600 m vodovodního řadu PE110, 180 m vodovodních přípojek, 500 m dešťové kanalizace z PVC Quantum dimenze 250,300,400 a 500, 440 m dešťových přípojek vč. přepojení uvnitř objektů, 420 m splaškové kanalizace z PVC Quantum dimenze 250 a 300 a 360 m splaškových přípojek.

Dále byl na části cca 1800 m2 proveden nový živičný povrch v kompletním rozsahu a na zbytku, kde se počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí v příštích letech byla zaasfaltována rýha v rozsahu cca 2700 m2.

Technické údaje:

Investor:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Termín realizace:
 04-10/2018
Lokalita:
Lomnice nad Popelkou
Objem prací:
 13,7 mil. Kč

No Images found.