HPC6 Dolní Sytová

Předmětem stavby byla výstavba nové polní cesty s povrchem z penetračního makadamu.Naše firma prováděla kompletní zemních prací vč. odvodňovacího systému, následné provedení konstrukčních vrstev vozovky a výsadbu.

Technické údaje:

Investor:
 Státní pozemkový úřad Libereckého kraje
Termín realizace:
 07-12/2016
Lokalita:
Dolní Sytová
Objem prací:
 6 mil. Kč