Identifikace společnosti

Předmět činnosti

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Silniční motorová doprava nákladní
  • Výroba, obchod a služby
  • nakládání s nebezpečnými odpady

Společnost ZEPOS RS s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C spisová značka 19458.

Držitel certifikátů vydaných certifikačním orgánem LL-C a QUALIFORM.

 

ČSN EN ISO 9001:2015

Systém managementu jakosti

ČSN EN ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu

EN 1090-1:2009/A1-2011

Systém řízení výroby ocelových konstrukcí v třídě EXC3