Inženýrské stavby

Provádíme výstavbu vodovodů a kanalizací, souvisejících objektů, retenčních, akumulačních a kontrolních. Dále dodáváme projekty ke snížení energetické náročnosti a světelných emisí veřejného osvětlení.

  • Kompletní dodávka inženýrských sítí na klíč