O nás

Historie firmy sahá až do roku 1960, kdy bylo 1. března založeno Meliorační družstvo pro OMS Semily se sídlem v Lomnici nad Popelkou. Už v této době byly touto organizací vykonávány kromě údržby a výstavby melioračních zařízení také práce při výstavbě a údržbě silnic a kanalizací.

V letech 1974 – 1976 bylo Agromeliorační družstvo dodavatelem stavebních prací při výstavby lyžařských můstků v Lomnici nad Popelkou. Po 30-ti letech se sem, nyní již firma ZEPOS, vrátila, aby provedla generální rekonstrukci můstku K70.

Po zkušenostech z Lomnice se v roce 1977 staly Agromeliorace generálním dodavatelem při výstavbě skiareálu a tamního můstku v Harrachově.

V roce 1979 došlo k reorganizaci Melioračního družstva a vznikl národní podnik, Agrochechnický a meliorační podnik Lomnice nad Popelkou. Jeho hlavní náplní je v této době především agrotechnická činnost, ale zanedbatelná není ani stavební činnost, která se soustředila na výstavbu lyžařského areálu a dále na budování kanalizací a zemní práce. Podnik má v této době 32 nákladních aut a 17 strojů těžké mechanizace a k tomu 108 zaměstnanců.

V následujících letech zůstávají služby pro zemědělství v nezměněné podobě a přibývá středisko strojírenské výroby.

Na začátku 90-tých let došlo k privatizaci majetku ACHMP a nastupujícím subjektem se stala společnost TRIGA. V roce 1998 se oddělilo středisko staveb a mechanizace, které si pronajal a následně odkoupil p. Roman Ševců.

Následně byla živnostenská činnost nahrazena společností s ručením omezeným a v roce 2003 vznikla firma ZEPOS RS s.r.o., Libuň 225 s hlavní provozovnou na adrese Smetanova 966, Lomnice nad Popelkou.

Firma ZEPOS RS s.r.o. pokračuje v oboru provádění dopravních a vodohospodářských staveb do dnešních dnů. Dále se zabývá zemními pracemi při výstavbě průmyslových a obytných objektů, vodních toků a nádrží, těžkou dopravou sypkých materiálů, přepravou nadměrných nákladů a kontejnerovou dopravou sutí a bioodpadu. Firma ZEPOS RS s.r.o. dále provádí speciální armované konstrukce, které se využívají při výstavbě komunikací, dálničních objektů a také tzv. GREEN MESH strmé svahy s ozeleněním, případně s lícem z gabionů, či betonových bloků.

Firma ZEPOS RS s.r.o. také provozuje vlastní opravárenskou dílnu s polním servisem a zámečnickou výrobou, kde vyrábí certifikované svařence a zámečnické výrobky s přesnostíEXC3.

Výrobní a enviromentální procesy uvnitř i vně organizace jsou řízeny systémy jakosti dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Firma ZEPOS RS s.r.o. pracuje v souladu se zajišťováním péče o životní prostředí a snižováním rizik včasným rozpoznáním problémů, které ho negativně ovlivňují.