P3 park Příšovice - Hala DC2

Předmětem stavby byla přístavba nové haly v logistickém areálu P3 park Příšovice. Naším úkolem bylo kompletní provedení HTÚ s vyrovnanou bilancí zemin.

Dále vybudování dešťové a splaškové kanalizace s čerpací stanicí, ORL, vodovodní přípojky do haly a přeložka veřejného vodovodního řadu.

Zpevněné plochy před halou o výměře bezmála 2000 m2 s betonovým a dlážděným povrchem, odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí a štěrbinového žlabu.

Technické údaje:

Investor:
P3 Logistic Parks s.r.o.
Termín realizace:
 06-10/2018
Lokalita:
Příšovice
Objem prací:
 6,3 mil. Kč
« 1 z 3 »