Výrobní areál firmy EICHENAUER Nový Bydžov

Předmětem stavby bylo provedení HTÚ, dále výkop pro retenční nádrž a kompletní výstavba areálových komunikací a chodníků s živičným a dlážděným krytem.

Technické údaje:

Investor:
EICHENAUER spol. s r.o.
Termín realizace:
 09/2015-05/2016
Lokalita:
Nový Bydžov
Objem prací:
 8,2 mil. Kč